چنانچه ندانی به سوی کدامین بندر روانی ، هر بادی باد موافق خواهد بود . . .

هیچوقت نمی توانید با مشت گره کرده دست کسی را به گرمی بفشارید . . . " گاندی " 

بیشترین تاثیر افراد خوب زمانی احساس می شود که از پیش ما رفته باشند . . .  

" امرسون " 

مرا دوست بدار ، اندک ولی طولانی . . . " کریستوفر مارلو " 

دوست من تو هم می توانی دایره باشی هم خط راست 

انتخاب با توست 

تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بینهایت ادامه دهی . . .

نوشته شده در  دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


Blog Skin