بعضی وقتا مهم نیست که جواب درست رو بدونی

مهم اینه که سوال درست رو بپرسی . . . 

سو استفاده از خوبیهای دیگران ، توهین به همه ی خوبیهاست . . . 

ماه را هدف قرار بده تا اگر هم به خطا رفتی جایی میان ستارگان سر در آوری . . .  

" لس براون "

فاصله ی تابش خود را بر دیگران تنظیم کن ، خداوند خورشید را در جایی نهاده که گرم کند نه اینکه بسوزاند . . . 

به چیزی که بدون آن هم زندگی میسر است ارزش مده . . . " امیتیس پوس "

نوشته شده در  دوشنبه 28 بهمن‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


Blog Skin