دوست واقعی اونه که دستتو بگیره ولی قلبتو احساس کنه . . .

 خورشید باش که اگر خواستی به کسی نتابی نتوانی . . . 

زندگی باید پروازی مسرت بخش در بین عقابها باشد نه دویدنی جنون آمیز در میان موشها . . . 

راه برو خسته شدی بدو . . . 

در دنیایی که همه به دنبال چشمهای زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش . . . 

" دکتر علی شریعتی "

نوشته شده در  سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


Blog Skin