آنچه کسی را خفه می کند در آب افتادن نیست ، در آب ماندن است . . .

اگر می خواهی لبخند خدا را ببینی ، بگذار اشکهایت را فقط او ببیند . . . 

برای آدم نابینا شیشه و الماس یکی است 

اگه کسی قدر تو رو ندونست ، بدون تو الماسی و اون نابینا . . . 

آنجا که چشمان مشتاقی برایت اشک می ریزد ، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد . . . 

 " دکتر علی شریعتی "

نوشته شده در  سه‌شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


Blog Skin