وقتی چیزی را از ته دل طلب می کنی ، مطمئن باش که خواسته ات درروح جهان متولد شده است . . . 

عشق از صداقت شکوفا می شود . . . 

" پائولو کوئلیو " 

اگر در اولین قدم ، موفقیت نصیب ما می شد ، سعی و عمل دیگر معنا نداشت . . . 

" موریس مترلینگ " 

قرار نیست طوری زندگی کنم که دنیا دوست دارد و قرار هم نیست دنیا طوری بچرخد که من دوست دارم . . . 

" جی.دی.سلینجر "

نوشته شده در  دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


Blog Skin