قطاری که از ریل خارج شود آزاد است ولی به جایی نمیرسد . . .

تا آسمان راهی نیست ولی تا آسمانی شدن راه بسیار است . . . 

زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است . . . 

" برایان تریسی " 

برای پول در آوردن یا رسیدن به موفقیت ، انسانهایی که دوستشان دارید نادیده نگیرید . . . 

" جین تارنل " 

آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیح نمی دهد . . .  

نوشته شده در  دوشنبه 26 اسفند‌ماه سال 1387  با احساس احسان 


Blog Skin