پیله ات را بگشا

تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی . . .

اولین درس پرواز ، دل کندن از زمین است . . .

معنای واقعی زندگی ، در کاشتن درختیست که انتظار نشستن زیر سایه اش را نداشته باشید . . .

" نلسن هندرسن "

اگر آرامش را در وجودت پیدا نکنی ، در هیچ جای دیگر ، پیدا نخواهی کرد . . .

" ماروین گای "


نوشته شده در  پنج‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin