بدترین گناه این است که به کسی که به صداقتت ایمان دارد ، دروغ بگویی . . .

جاده هایی که منتهی به موفقیت می گردد دارای نقاط متعددی برای توقف های وسوسه انگیز است . . .

" استیو پاتر "

باید خیلی شکرگذار باشیم که خداوند هر آنچه را از او می خواهیم به ما نمی دهد . . .

تو بزرگ آفریده شده ای ، حق نداری کوچک فکر کنی . . .

نوشته شده در  دوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin