همیشه چیزی رو از دست بده که بتونی بهتر از اونو بدست بیاری . . .

من ستایشگر معلمی هستم که اندیشیدن را به من یاد دهد نه اندیشه ها را . . . 

"شهید مرتضی مطهری" 

اگر فقط وقایع خوب برایت اتفاق افتاده ، نمی توانی فرد شجاعی باشی . . . 

"مری تیلور مور

گریه همیشه نشانه ی ضعف نیست ، 

گاهی نشانه ی یک بخشش است ، 

گاهی فداکاری ، 

گاهی یک ظلم ، 

و گاهی نمایانگر عظمت یک عشق . . .

نوشته شده در  جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin