دوشینه فتادم به رهش مست و خراب 

از نشعه ی عشق او ، نه از باده ی ناب 

دانست که عاشقم ولی می پرسید 

این کیست؟ کجاییست؟ چرا خورده شراب ؟ . . .

نوشته شده در  جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin