اگر زمانی احساس کردی احتیاج به تلاش نداری ، برای خود ، آرامگاهی آماده کن . . .

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می رویم که به آن عادت کرده ایم ، زندگی مثل دوچرخه سواریست ، برای حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی . . . 

شاید زندگی ، آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی ، اما حالا که به آن دعوت شدی 

تا می توانی زیبا برقص . . . 

"چارلی چاپلین" 

شاید آنچه امروز داری آرزوی فردایت باشد . . . 

ارزش محبت به پایدار بودن آن است ، نه به اندازه ی آن . . . 

نوشته شده در  جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin