ایمان همچون کودکی یک ساله است که وقتی شما او را به هوا می اندازید می خندد چون می داند که شما او را خواهید گرفت . . .

منتظر باش اما معطل نشو 

تحمل کن اما توقف نکن 

قاطع باش اما لجباز نباش 

صریح باش اما گستاخ نباش 

بگو آره اما نگو حتما 

بگو نه اما نگو ابدا 

تصمیم بگیر اما با مشورت . . . 

شجاعت همیشه فریاد زدن نیست ، 

گاهی صدای آرامیست که در انتهای روز می گوید : 

"فردا دوباره تلاش خواهم کرد"

نوشته شده در  جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin