زندگی منهای خدا ، تکرار بی روح لحظه هاست . . .

تنها یک چیز می تواند تحقق یک رویا را ناممکن کند ؛ 

"ترس از شکست" . . .

من کلید موفقیت را نمی دانم ، 

اما کلید شکست ، تلاش برای راضی نگه داشتن دیگران است ، 

اگر می خواهید ارکستر را رهبری کنید باید پشت به جمعیت بایستید . . . 

چون مار هوشیار و چون کبوتر ساده باشید . . . 

"عیسی مسیح" 

به تعداد شکستهایم روزنه ی امید دارم . . . 

"ناپلئون بناپارت"

نوشته شده در  جمعه 21 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin