خدا کار تکراری انجام نمی دهد ، 

تو یک فرصت برای دنیا هستی ، نه یک تکرار که شبیه یکی دیگر شوی ، 

آمده ای که ثابت کنی بی دلیل به دنیا نیامده ای . . .

 

کسی که رویایی بزرگ در سر دارد قدرتمندتر از آن است که با واقعیت ها زندگی می کند . . . 

برای خندیدن ، منتظر خوشبختی نباشید ، شاید خوشبختی ، منتظر خنده ی شماست . . . 

هیچ چیز واقعا خراب نیست ، حتی ساعتی که از کار افتاده است روزی دوبار زمان را درست نشان می دهد . . . 

" توماس ادیسون " 

من کارم را از جایی شروع کردم که مخترع قبلی کارش را ناتمام گذاشته بود . . . 

" توماس ادیسون " 

نوشته شده در  چهارشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin