هروقت که تو تغییر کنی ، بخشی از جهان تغییر کرده است . . .

ناامیدی ، نخستین گامی است که بشر به سوی گور برمی دارد . . . 

" ناپلئون بناپارت " 

غالبا ، کنار آمدن ، بهتر از کنار کشیدن است . . . 

در اعماق درون ، خداوند منتظر ماست . . . 

" جی پی واسوان " 

عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی . . . 

" دکتر شریعتی "

نوشته شده در  پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin