بگذار تا همیشه ، حقیرترین غم ها یا ناچیزترین شادی های خود را به هم بگوییم ، 

این اعتمادها و این همدلی باشکوه ، هردو ، وظیفه و حق عشق اند . . .

نوشته شده در  پنج‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin