مصمم به نیکبختی باش ، نیکبخت می شوی . . . 

 

" ناپلئون بناپارت "

 

اگر مردم را به حال خود رها کنی ، تو را به حال خودت خواهند گذاشت . . . 

 

" توماس مان " 

 

شاد ماندن ، به هنگامی که انسان در گیر و دار کارهای ملال آور و پرمسئولیت است ،  

 

هنر کوچکی نیست . . . 

 

" نیچه " 

 

تولد و مرگ ، اجتناب ناپذیرند ، 

 

فاصله ی این دو را زندگی کنیم . . . 

 

" سانتابان "

نوشته شده در  چهارشنبه 3 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin