انسان نمی تواند به همه خوبی کند ولی می تواند خوبی را به همه نشان دهد . . . 

 

" رولن "

 

خوشبختی در این است که انسان بداند چه می خواهد و آنچه آرزو دارد مشتاقانه بخواهد . . . 

 

" فیلین مالیسر " 

 

آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کند تا آنچه می گویید . . . 

 

" امرسون " 

 

آلام و ناراحتی ها ، فکر انسان را قوی می کند . . . 

 

" ناپلئون بناپارت " 

 

اگر بر ناتوان خشمگین شوی ، دلیل بر این است که قوی نیستی . . . 

 

" وولتر " 

 

کسی باش که عمری با تو بودن ، یک لحظه و یک لحظه بی تو بودن ، عمری باشد . . . 

نوشته شده در  چهارشنبه 3 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin