بعضی از آدم ها به تو فکر می کنند .

 

بعضی از آنها به تو توجه می کنند .

 

بعضی ها عاشقت می شوند .

 

بعضی ها آرزو دارند هدیه شان را بپذیری .

 

بعضی ها فکر می کنند که تو برای آنها یک هدیه ای .

 

بعضی ها دلتنگت می شوند .

 

بعضی ها برای موفقیت هایت جشن می گیرند .

 

بعضی ها قدرتت را تحسین می کنند .

 

بعضی ها می خواهند فقط با تو حرف بزنند .

 

بعضی ها تنها می خواهند دستت را بفشارند .

 

بعضی ها می خواهند که تو همیشه شاد باشی .

 

بعضی ها می خواهند همیشه سلامت باشی .

 

بعضی ها برایت آرزوی سعادت دارند .

 

بعضی ها می خواهند فقط با تو باشند .

 

بعضی ها حمایت تو را می خواهند ،

 

و بعضی ها شانه هایت را برای گریه هاشان .

 

" و همه احتیاج دارند تا اینها را به تو بفهمانند . "

 

اما ، هرگز از آرزوی کسی مگریز .

 

شاید این تنها چیزی باشد که آنها در زندگی دارند . . . 

نوشته شده در  دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin