یا کودکان شهر ، بی خبرند از جنون ما

 

یا این جنون ، سزاوار سنگ نیست . . .

 

*     *      *

 

به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار

 

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار

 

*     *      *

 

پیری اگرچه گوهر دندان زمن گرفت

 

شادم که بی نیاز ، مرا از خلال کرد

  

              *     *      *

 

شناسنامه ی من یک دروغ تکراریست

 

هنوز تا متولد شدن مجالم هست . . .

  

             *     *      *

 

اگر یادمان بود و باران گرفت

 

نگاهی به احساس گلها کنیم . . 

            

           *     *      *  

 چون از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی 

 

به شکوفه های باران برسان سلام ما را . . .  

نوشته شده در  دوشنبه 22 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin