برای فهمیدن ارزش ده سال ، از زوج های تازه طلاق گرفته بپرس . 

 

برای فهمیدن ارزش چهار سال ، از فارغ التحصیل دانشگاه بپرس .  

 

برای فهمیدن ارزش یک سال ، از دانش آموزی که در امتحانات آخر سال ،  

 

رد شده بپرس . 

 

برای فهمیدن ارزش 9 ماه ، از مادری که نوزاد مرده به دنیا آورده بپرس .

 

برای فهمیدن ارزش یک ماه ، از مادری که نوزاد زودرس  

 

به دنیا آورده بپرس .

 

برای فهمیدن ارزش یک هفته ، از سردبیر یک هفته نامه بپرس . 

 

برای فهمیدن ارزش یک ساعت ، از عشاقی که در انتظار یکدیگرند بپرس .

 

برای فهمیدن ارزش یک دقیقه ، از مسافری که قطار ، اتوبوس یا  

 

هواپیما را از دست داده بپرس .

 

برای فهمیدن ارزش یک ثانیه ، از بازمانده ی یک تصادف بپرس .

 

برای فهمیدن ارزش یک دهم ثانیه ، از شخصی که در المپیک ، مدال نقره  

 

بدست آورده بپرس . . .

نوشته شده در  سه‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin