وقتی خدا بخواهد کسی را فاسد کند ، او را به آرزوهایش می رساند . . .

 

" اسکار وایلد "

 

آزادی واقعی آن نیست که هرچه میل داریم انجام دهیم ،

 

بلکه آن است که آن چه حق داریم انجام دهیم . . .

 

" ویکتور کرزن "

 

عمر زیاد ، تقریبا آرزوی همه است ،

 

ولی خوب زیستن ، آرمان یک عده ی محدود است . . .

 

" هیوز "

 

رویاهای کوچک را آرزو نکن ،

 

زیرا برای تکان دادن قلبت ، به اندازه ی کافی قدرت ندارند . . .

 

" گوته "

 

هر کار بزرگ ، با آرزو شروع شده است . . .

 

" هربرت کاسون "

 

مواظب آن چه تقاضا می کنید باشید ،

 

چون ممکن است آن را بدست آورید . . . 

 

 

نوشته شده در  دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin