ارزش انسان به داشته هایش نیست ،

 

به چیزی است که آرزوی بدست آوردنش را دارد . . .

 

" جبران خلیل جبران "

 

ناامید مباش ، زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری ،

 

قفل را بگشاید . . .

 

" تروتی ویک "

 

کسی که پولش را گم کند چیز زیادی گم نکرده ،

 

کسی که رفیقش را گم کند بیشتر گم کرده ،

 

و کسی که امیدش را گم کند همه چیزش را گم کرده است . . .

 

" کنفوسیوس "

 

جوری انتقاد کن که منفور نشوی . . .

 

" دیل کارنگی "

 

هدف دین ، آن نیست که انسان را به بهشت ببرد ،

 

بلکه آن است که بهشت را به درون انسان بیاورد . . .

 

" لرد آویبوری " 

 

نوشته شده در  چهارشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin