تنبلی ، یک نوع استراحت قبل از خستگی ست . . .

 

" ژول رنار "

 

تکبر با افراد متکبر ، عین تواضع است . . .

 

" حضرت علی ع "

 

هیچ عیبی ندارد که شما فیلسوف و فهیم باشید ،

 

ولی اگر هستید طوری رفتار کنید تا کسانی که

 

با شما سخن می گویند شما را به سادگی خودشان تصور کنند . . .

 

" فرانس "

 

بهترین مردم کسانی هستند که اگر از آنان تعریف کردید ،

 

خجل شوند و اگر بد گفتید ، سکوت کنند . . .

 

" جبران خلیل جبران "

 

کسی که به دیگری حسد ورزد ،

 

به برتری او اعتراف کرده است . . .

 

" حضرت علی ع "  

 

نوشته شده در  چهارشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin