رباعی هایی به امام زمان . . . 

 

یک عمر تو زخم های ما را بستی 

 

هر روز کشیدی به سر ما دستی 

 

شعبان که به نیمه می رسد آقا جان 

 

ما تازه به یادمان می آید هستی . . . 

 

      *‌      *     *  

 

سرتاسر جان ما پر از تب نشده 

 

چون جام جنون ما لبالب نشده 

 

ما منتظریم ماه ، کامل بشود 

 

دور قمری چهارده شب نشده . . . 

    

 "جلیل صفر بیگی " 

 

 

 

نوشته شده در  پنج‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin