یادداشتی برای خدا . . . 

 

یا رحمان و 

 

یا رحیم . . .

 

کلمات را هم هدایت کرده ای 

 

و زیباترین سخن را 

 

به لطافت ابر 

 

وطراوت باران 

 

در آمیخته ای 

 

ابر می شوم 

 

باران می شوم 

 

آیه ات می شوم 

 

کلمه ، کلمه ، کلمه 

 

هدایتم کن . . . 

 

الهی . . . 

 

نزدیک تر از آنی که روی از تو بگردانم 

 

سوگند به آن ابرهای تاریک که شهر را سیاه کرده اند 

 

والعصر 

 

ان الانسان لفی خسر . . . 

 

الهی . . . 

 

نشسته ایم زیر بارانت 

 

که باران نمی بارد . . . 

 

الهی . . . 

 

آنچنانتر از آنچنانم 

 

پیاله پیاله 

 

پله پله 

 

پیاله پله 

 

مولاناتر از مثنوی ام 

 

ملاقات هوای تو را دارم . . .  

 

 

" سینا علی محمدی " 

 

 

نوشته شده در  پنج‌شنبه 15 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin