شگفتا . . .

 

وقتی بود . . . نمی دیدم . . .

 

وقتی خواند . . . نمی شنیدم . . .

 

وقتی دیدم که نبود . . .

 

وقتی شنیدم که نخواند . . .

 

(دکتر شریعتی) 

 

نوشته شده در  دوشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin