خداوند به نیایش های کسانی گوش می سپارد که  

 

از او می خواهند تا توانا شوند که نفرت را فراموش کنند ، 

 

اما بر کسانی گوش فرو می بندد که برآنند تا از عشق بگریزند . . . 

 

"Paolo Coelho " 

 

 

 

نوشته شده در  دوشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin