گفتمش : کُشتی مرا ، بر گردنت خون من است 

 

گفت : از جان بگذرد آن کس که مجنون من است 

 

گفتمش : با بوسه ای کردی زخود بیخود مرا 

 

گفت : این خاصیتِ لب های میگون من است 

 

گفتمش : عشق تو عالمگیر کرد افسانه ام 

 

گفت : این افسانه سازی ها زافسون من است 

 

گفتمش : من واله و شیدا و مجنون توام 

 

گفت : شهری واله و شیدا و مجنون من است 

 

گفتم : ای گل رسم و قانون نکویان چیست؟ گفت : 

 

بی وفایی رسم من ، بیداد ، قانون من است 

 

گفتمش چون طبع من قد تو موزون است گفت : 

 

طبع موزون تو هم از قد موزون من است . . .  

 

" محمد سیاسی "

 

 

 

 

 

پ . ن . 1 :  

 

اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را 

 

به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست . . .  

 

پ . ن . 2 : 

 

یک گریبان نیست کز بیداد آن مه ، پاره نیست 

 

رحم ، گویا در دل بیرحم آن مه پاره نیست . . .  

 

پ . ن . ۳ : 

 

من می گفتم شب عشق با این سیاهی 

 

نداره ترسی برام وقتی تو ماهی 

 

تو می گفتی آره من ماهم ولی تو 

 

اومدی آسمونت رو اشتباهی 

 

نوشته شده در  شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin