و او . . . 

 

به شیوه ی باران . . . 

 

پر از طراوتِ تکرار بود . . . 

 

نوشته شده در  پنج‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


 

شاید سال ها بعد . . . 

 

در گذر جاده ها . . . 

 

بی تفاوت از کنار هم بگذریم و بگویی : 

 

آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود . . . 

 

نوشته شده در  یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


 

چقدر سخته که رفتن راه آخر شه . . . 

 

نتونی راهی یش باشی . . . 

 

نوشته شده در  یکشنبه 10 آبان‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin