شاید سال ها بعد . . . 

 

در گذر جاده ها . . . 

 

بی تفاوت از کنار هم بگذریم و بگویی : 

 

آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود . . . 

 

نوشته شده در  یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin