معبد متروکِ من هندو می خواهد . . . 

 

هندویش می شوی . . . ؟ 

 

نوشته شده در  پنج‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


 

این روزها که می گذرد . . . 

 

هر روز احساس می کنم که کسی در باد ، مرا فریاد می زند . . . 

 

نوشته شده در  جمعه 20 آذر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


 

کاش منم مثل تو بودم 

 

می زدم به بی خیالی . . . 

 

 

 

 

 

 

پ . ن : 

 

و این عاشقانه ی آرام . . .  فوق العاده . . . 

 

نوشته شده در  پنج‌شنبه 12 آذر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


   1      2   >>
Blog Skin