معبد متروکِ من هندو می خواهد . . . 

 

هندویش می شوی . . . ؟ 

 

نوشته شده در  پنج‌شنبه 26 آذر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin