انسان ، عیب های خود را با دوربین می بیند ، عیب های دیگران را با ذره بین . . .

سکوت ، غالبا علامت رضاست ، به جز در دنیای عشق که نشانه ی تردید و دودلیست . . .

اگه یه روز هیچ مشکلی سر راهت نبود بدون داری راه رو اشتباه می ری . . .

یک جمع ، نکوشیده رسیدند به مقصد

یک قوم ، دویدند و به مقصد نرسیدند . . .

نوشته شده در  دوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin