99% نگرانی های ما ، مربوط به مسائلیست که هرگز اتفاق نمی افتد . . .

چقدر روح ، محتاج فرصت هاییست که در آن هیچکس نباشد . . .

 " دکتر شریعتی "

افکار بزرگ داشته باش اما از شادی های کوچک لذت ببر ،

موفقیت چیزی نیست که دیگران از تو انتظار دارند بلکه آن چیزیست که تو به آن می اندیشی ،

مالکیت زمین را به نام کسانی نوشته اند که به زمین دل نبسته اند . . .

نوشته شده در  دوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin