اگر چیزی دلت را نلرزاند ، هدفت نیست . . .

اگر از پیش بدانی که شکست غیر ممکن است ، دست به چه کاری می زنی . . . ؟ 

"رابرت شولر" 

شکست خوردن در یک کار مبتکرانه ، بهتر از موفقیت در تقلید و کپی کردن است . . . 

همیشه هستند کسانی که نمی خواهند پرواز تو را ببینند ، 

تو به پرواز فکر کن ، نه به آنها . . . 

برای شاد بودن ، نعمت های خود را بشمارید ، نه محرومیت ها را . . . 

نوشته شده در  جمعه 28 فروردین‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin