هیچکس جز تو نخواهد آمد 

هیچکس بر در این خانه نخواهد کوبید 

شعله ی روشن این خانه تو باید باشی . . .

نگاهت رنج عظیمی است ، وقتی به یادم می آورد که چه چیزهای فراوانی را هنوز به تو نگفته ام . . .

نوشته شده در  چهارشنبه 3 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin