ناامیدی ، نخستین گامی است که بشر به سوی گور بر می دارد . . . 

" ناپلئون بناپارت " 

 

اینکه چقدر زمان داری مهم نیست ، چگونه می گذرانی مهم است . . . 

 

" آبراهام لینکلن " 

 

بالاترین ارزش برای انسان ، این است که راهی به شناخت خویش پیدا کند . . . 

 

" امام علی (ع) " 

 

به همه عشق بورز ، به تعداد کمی اعتماد کن و به هیچکس بدی نکن . . . 

 

" ویلیام شکسپیر " 

 

تنها کسانی تحقیر می شوند که بگذارند تحقیرشان کنند . . . 

 

" الکس هیل "

نوشته شده در  چهارشنبه 3 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin