بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست 

 

آه بی تاب شدن ، عادت کم حوصله هاست 

 

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب 

 

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست 

 

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد 

 

بال وقتی قفس پرزدن چلچله هاست 

 

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است 

 

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست 

 

باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق 

 

و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست 

 

" فاضل نظری "

نوشته شده در  دوشنبه 29 تیر‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin