برای داشتن احساس بهتر ، باید بهتر فکر کنیم . . .

 

هرچه انسان ، وجود ارزشمندتری داشته باشد ،

 

همان اندازه متواضع ، مؤدب و فروتن است . . .

 

" دکتر حسابی "

 

کسی که اراده ای ضعیف دارد ،

 

با هر شکست ، بینش او تغییر می کند . . .

 

" ادگار آلن پو "

 

ازدواج ، مثل اجرای یک نقشه ی جنگی ست که اگر در آن

 

فقط یک اشتباه صورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود . . .

 

" بورنز "

 

هرچه مدت انتخاب همسر ، کوتاه تر باشد ،

 

میزان پشیمانی در آینده بیشتر است . . .

 

" ویکتور هوگو "

 

بهتر است دو بار سؤال کنی تا یک بار راه اشتباه بروی . . .

 

با این همه اشتباه جدید که می توان مرتکب شد ،

 

نمی دانم چرا عده ای اصرار دارند اشتباهات گذشته را تکرار کنند . . .

 

" برتراند راسل "

 

اگر به راه خطا رفتی ، از برگشتن نترس . . .

 

" کنفوسیوس "

 

افراد پست و فرومایه ، از خطای مردان بزرگ ، لذت فراوان می برند . . .

 

" شوپنهاور "  

  

نوشته شده در  دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1388  با احساس احسان 


Blog Skin